Město a okolní obce se totiž napojí na úpravnu vody v Plavě s Římovskou přehradou. Zemní práce na stavbě vodovodního řadu začaly jižně od Dynína. Investorem je Jihočeský vodárenský svaz, který dodavateli stavby Vodovodům a kanalizacím Jižní Čechy (VAK) zaplatí 37,3 milionu korun.

Stavební práce na hlavním vodovodu a přívodech do obcí budou hotové do Vánoc. Pak bude následovat zprovoznění celého řadu a připraví se připojení Lomnice na nový vodovod a odstávka úpravny vody. To potrvá další tři měsíce.

Více informací najdete ve středečním vydání Jindřichohradeckého deníku.