„Místo ředitele sdružení od nového roku vykonává Kamila Tomšíková, která vzešla z našich řad. Bývalý ředitel Jan Kostečka zůstává dál pracovat pro občanské sdružení jako vedoucí školicí sekce,“ vysvětlila Hana Hřebíková, pracovnice Proutku, která má na starosti získávání finančních prostředků na činnost. Novinkou je i projekt zmíněného občanského sdružení Víte, jak se chovat k člověku s mentálním postižením? „Cílem je dostat do povědomí lidí, aby přijali lidi s postižením jako součást společnosti. Bohužel se stále setkáváme s různými reakcemi lidí, ze kterých vyplývá, že si někteří neuvědomují, jak by se měli k lidem s postižením chovat,“ odůvodnila Hana Hřebíková.

Podle ní se na klienty Proutku i na ostatní lidi s postižením někteří lidé dívají sice se soucitem a snaží se jim pomáhat, ale málokdo si uvědomí, že jsou to lidé se stejnými právy, ale i povinnostmi jako kdokoli ostatní. „Když jsme začínali s chráněným bydlením pro naše klienty v Plasné, tak se rozdíly v chování lidí k nim tolik neprojevily. V současné době však už máme dalších dvanáct klientů s postižením v chráněném bydlení v Jindřichově Hradci. Ti se pohybují po městě tak, jak potřebují nebo chtějí. Pro některé lidi je setkání s nimi problémem,“ doplnila Hana Hřebíková.

Neuvědomují si podle ní, že se jedná o dospělé lidi, kteří jsou zodpovědní za své činy, ale stejně tak mají svá práva a mohou se svobodně rozhodovat o tom, co si za své peníze koupí, nebo kam se půjdou bavit.

„Jsme moc rádi, že jsme získali podporu společnosti Anglo česká, jejímž zástupcům se náš projekt líbil hned od samého začátku a finančně naši kampaň v podobě informativních letáků podpořili,“ uzavřela Hana Hřebíková.