Zhruba jeden milion korun bude podle předpokladu úřadu stát zakázka na opravy silnic v Buku, kterou v minulém týdnu vypsali radní města.

Podle radního Bohumila Komínka jsou silnice poničené po výstavbě splaškové kanalizace. „Konkrétní výběr úseků a rozsah oprav jsme provedli za účasti předsedy osadního výboru,“ uvedl k pracím, které by měly být hotové do 22. listopadu.

Podobná akce čeká letos v říjnu také Děbolín. „Zde jsme navrhli na většině úseků silnic v části obce vlevo od silnice ve směru na Matnou provést celoplošné opravy s doplněním podkladních vrstev,“ vysvětlil Bohumil Komínek.

V tomto případě vyšla předběžná kalkulace nákladů na 1,1 milionu korun. „V roce 2020 se bude pokračovat ve výstavbě řadů a přeložek na silnici směrem k rozhledně,“ doplnil radní.

Děbolínská výstavba kanalizace a čističky odpadních vod za více než 50 milionů je jednou z nejnákladnějších investic města posledních let.