„Základní školy se pro první stupeň otevřou v pondělí 25. května. Půjde o dobrovolnou výuku. Rodiče ale musí dítě nejpozději 18. května přihlásit. Ředitelé škol pak vytvoří skupiny, do kterých už nebude možné zasahovat,“ zmínila místostarostka Magda Blížilová.

Školáci musí v den nástupu do školy předložit čestné prohlášení, že nepřišli do styku s nikým nakaženým nemocí Covid-19. To podepíší rodiče, potvrzení od lékaře není potřeba.

Děti také musí mít s sebou v sáčku dvě roušky. O jejich použití ve třídách rozhodne učitel, ve veřejných prostorách školy je děti musí mít nasazené.

Ve stejný den se otevřou i všechny jindřichohradecké mateřské školy. Tady není omezená kapacita a rodiče děti předem hlásit nemusí.