Pětice žádostí o peníze na podporu obnovy kulturních památek dorazila v letošním roce na hradecký úřad. „Čtyři z nich se týkají obnovy památkově chráněných objektů na území městské památkové rezervace, pátá pak památkově cenného žulového kříže u letiště, který poničil padlý strom,“ popsal starosta Stanislav Mrvka.

Dvě z dotací pod padesát tisíc korun schválila rada města, o zbylých třech rozhodne zastupitelstvo.

První menší dotace, 46 tisíc korun, pomůže s výměnou oken a dveří v domě 114 v Panské ulici. Druhou, ve výši 10 tisíc, pak použije Spolek přátel starého Jindřichova Hradce na obnovu zmíněného kříže. „Podle pravidel dotace přidáme čtyři tisíce korun z našich zdrojů. K opravě dojde na podzim,“ uvedl předseda spolku Jiří Langer.

Další žádosti
- Oprava a nátěr fasády domu 182/I na Dobrovského náměstí – 69 tisíc Kč.
- Oprava hradební zdi na pozemcích p.č. 109/2 a 110/2 (nábřeží) – 220 tisíc Kč
- Oprava římsy domu 158/I náměstí Míru – 55 tisíc Kč