Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Činnost zdejšího sboru popisuje starosta SDH Klec, Václav Perourka. "V minulosti to byla koordinovaná spolupráce se zástupci obce Klec v rámci obce, pořádání kulturních akcí jako ples, dětský den, zpívání pod vánočním stromkem, pouťová zábava, soutěž Kletecké kuželky a další."

Starosta SDH Klec k roku 2020 dodává, že činnost SDH Klec je omezená vlivem epidemie covid-19.

"Závěrem je nutno dodat, že celková komunikace mezí zástupci obce Klec a sborem dobrovolných hasičů Klec ve vztahu k činnosti SDH je od roku 2019 v útlumu," uvedl starosta SDH Klec, Václav Peroutka.