Dvakrát zasahovali u požáru , 2 x vyjeki k k dopravní nehodě , 3 x zasahovali u živelných nehod a 5 x zasahovali při technických zásazích, pomoci občanům při haváriích vody, padlých stromech ohrožujících majetek občanů či při uvolňování komunikací.

Trvale udržují hasičský areál pro zdokonalování hasičských dovednosti. Zajistili si dostatek procvičených odborníků pro nejdůležitější funkce zásahové jednotky , mají 8 vycvičených nositelů dýchací techniky a 4 vyškolené hasiče pro práce motorovými pilami .

Na velmi dobré úrovni je i výstroj a výzbroj členů jednotky požární ochrany. To vše bylo dosaženo nejen aktivní činností výboru SDH , ale i dobrou spoluprací s obcí. Rudolečtí hasiči se úspěšně zúčastňují hasičských soutěží a přehlídek a sami také soutěže pořádají.

Vyjímečnou událostí byl i 4. ročník Zimní Mikulášské soutěže v požárním útoku, které se zúčastnilo 42 družstev, z nichž někteří přijeli až ze vzdálenosti 200 km .

Na valné hromadě byli oceněni zasloužilí hasiči a významně zhodnotil iniciativní práci hasičů starosta obce.

Letos v srpnu je čeká oslava významného výročí vzniku dobrovolných hasičů v Č.Rudolci, spojená s převzetím nového praporu.

František Thüringer