Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Společně s obcí pořádají například hasičský ples, stavění máje, dětský den, sběr železa, běh kolem rybníčku, rozsvícení vánočního stromu, mikulášskou, hasičskou soutěž a pouťovou zábavu na svátky sv. Máří Magdaleny. Mezi jejich sportovní činnost se řadí samozřejmě v kategoriích mužů a žen hasičské soutěže.

Mladí hasiči, jak popisuje jejich vedoucí Radek Urban, se každoročně zúčastní celoroční hry Plamen, kde kromě jarních a podzimních závodů musí plnit odznaky odborné způsobilosti, vytvářet nástěnky, výlety, brigády a další. Minulý rok a ten letošní je pro mladé hasiče kvůli covidu narušený, jelikož se žádní akce nekonají. "Přesto se nám v srpnu 2020 podařilo uskutečnit hasičský tábor pro děti v údolí řeky Oslavy u Velkopolského mlýna," připomněl Radek Urban, který je zároveň jednatelem SDH Majdalena. V současné době má sbor 84 členů, z toho je 23 mladých hasičů.

Radek Urban přibližuje významné minulé událostí: Na oslavách k 120. výročí založení sboru v červenci r. 2017 byl požehnaný nový hasičský prapor, poté byl položen věnec k pomníku padlých na zdejším hřbitově, následovala soutěž hasičských sborů v požárním útoku na fotbalovém hřišti a v závěru dne se pak tančilo, hodovalo a k poslechu hrála kapela Blueguitars.

Velké oslavy se v obci uskutečnily i ke stému výročí založení Československé republiky. Tento den zahájili dobrovolní hasiči průvodem od hasičské zbrojnice k pomníku padlým obětem světových válek. Položili věnce a uctili jejich památku. "Druhá část oslav se uskutečnila u Základní školy, kde byl zasazený starostou obce a SDH strom republiky, lípa srdčitá a následovalo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, a celou slavnostní částí nás doprovázel hudební soubor Třeboňská dvanáctka,“ přiblížil událost Radek Urban.

V roce 1897 byl založen sbor SDH v obci Majdalena. Slib skládalo 12 ustavujících členů sboru včetně velitele Josefa Kužela.
V roce 1898 obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku.
V letech 1914-1918 – první světová válka aktivita sboru prakticky utichla, obstarány byl pouze nejnutnější záležitosti.
V roce 1931 byla zakoupena nová stříkačka.
V letech 1939-1945 – druhá světová válka činnost sboru omezena na nejnutnější úkony.
V roce 1950 přidělena sboru přívěsná motorová stříkačka, která nahradila čtyřkolovou.
V roce 1980 předáno sboru starší vozidlo Tatra 805.
V roce 1952 zřízena hasičská schráň a klubovna pro hasičskou jednotu.
V roce 1954 byla postavena studna pro požární sbor v Rakovci čp. 20.
V roce 1982 zrušena stará Tatra 805 a přidělena Ávie z Jindřichova Hradce.
V roce 1983 provedena přestavba hasičské zbrojnice.
V roce 1997 - 100. výročí založení sboru.
V roce 2002 postihly obec ničivé povodně.
V roce 2015 založen oddíl mladých hasičů.
V roce 2017 - 120. výročí založení SDH a žehnání novému praporu SDH.
V roce 2018 – 100. výročí založení Československé republiky

Zdroj: Radek Urban

Sbor dobrovolných hasičů Majdalena právem patří mezi nejdůležitější společenské organizace v obci.

I v minulosti pořádaly plesy, zábavy, maškarní rej, divadelní představení…..

V současné době jsou hlavními organizátory společenských a kulturních akcí ve spolupráci s OÚ Majdalena.

• Hasičský ples, stavění máje, dětský den, sběr železa, běh kolem rybníčku, rozsvícení Vánočního stromu, Mikuláš, hasičská soutěž a pouťová zábava na svátky sv. Máří Magdaleny, v kategoriích mužů a žen se pravidelně zúčastní hasičských soutěží.

• Mladí hasiči se každoročně zúčastní celoroční hry Plamen, kde kromě jarních a podzimních závodů musí plnit odznaky odborné způsobilosti, vytvářet nástěnky, výlety, brigády apod., rok 2020 a asi i letošní rok tuto činnost pro mladé hasiče narušil Covid 19. Přesto se nám v srpnu 2020 podařilo uskutečnit hasičský tábor pro děti v údolí řeky Oslavy u Velkopolského mlýna.

V současné době má sbor 84 členů, z toho je 23 mladých hasičů.

Starostou sboru nejsem. Jsem jednatelem sboru a vedoucím mladých hasičů.

Program dvou posledních velkých událostí obce a SDH.

Na oslavách k 120. výročí založení sboru v červenci r. 2017 byl nový hasičský prapor požehnán, poté byl položen věnec k pomníku padlých na zdejším hřbitově, následovala soutěž hasičských sborů v požárním útoku na fotbalovém hřišti a v závěru dne se pak tančilo, hodovalo a k poslechu hrála kapela Blueguitars.

Slavnost 100. výročí založení Československé republiky v říjnu 2018 byla zahájena od hasičské zbrojnice průvodem k pomníku padlým obětem světových válek, položení věnců a uctění památky padlých. Druhá část oslav se uskutečnila u Základní školy, kde byl zasazen starosty obce a SDH strom republiky (lípa srdčitá), následovalo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ a celou slavnostní částí nás doprovázel hudební soubor „Třeboňská dvanáctka“. V Základní škole malá výstava věnovaná historii obce, celou slavnost ukončilo posezení v místním kulturním zařízení.