Sbor ze Staré Hlíny tak získá 10 tisíc korun na pořízení motorového kalového čerpadla, jednotka dobrovolných hasičů z Branné pak obdrží stejnou částku na koupi motorové pily.

Jak Zdeněk Mráz dále uvedl, navíc zastupitelstvo města schválilo i podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky, kterou aktuálně potřebují rovněž hasiči z Branné. Město by chtělo koupit nové vozidlo CAS, jehož cena se pohybuje kolem 6 milionů korun. Z ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičů je možné získat dotaci až ve výši 2,5 milionu korun.

Místostarosta podotkl, že v případě úspěchu by se nákup řešil v příštím roce. Pokud Třeboňští se žádostí o dotaci uspějí, mohou získat také příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 1,5 milionu korun. „Jihočeský kraj dlouhodobě a systematicky podporuje práci dobrovolných hasičů, za což jim patří poděkování,“ zmínil Zdeněk Mráz a vysvětlil, že důvodem ke shánění nového vozidla je stáří toho stávajícího.

Donedávna totiž sloužila jednotce v Branné Škoda 706 z roku 1981. Vozidlo ale podle informací místostarosty v loňském roce neprošlo technickou prohlídkou, takže bylo z činnosti vyřazeno. Městu Třeboň se loni sice podařilo získat darem od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Tatru 815 z roku 1987 a uvolnilo na její opravy částku přibližně 120 tisíc korun, ale vzhledem k tomu, že i toto vozidlo je staré více než třicet let, žádá nyní Třeboň o nákup nového vozu.