Rada města na svém posledním zasedání projednávala požadavky obce Domanín, jimiž tamní zastupitelstvo podmiňuje změnu územního plánu, kterou požaduje město Třeboň.„Město požádalo o změnu územního plánu v souvislosti s plánovaným prodejem Autokempu Třeboňský ráj," řekl starosta města Jiří Houdek. Jak dodal, momentální vymezení je podle něj omezující a nedovoluje plánovaný rozvoj lokality.

Domanínští ale žádají kompenzaci v podobě zafinancování cyklostezky, která by měla vést z Třeboně kolem autokempu dál na Domanín. „Na tomto úseku je značný výskyt jak cyklistů, tak i chodců, ale jejich bezpečnost není zcela dobře zajištěna," uvedl starosta Domanína Pavel Michal.

Třeboň Domanínu navrhla vybudování chodníku směrem k bráně do autokempu, kde by byl následně vytvořen přechod a turisté by potom pokračovali ve směru na Domanín po druhé straně kolem Schwarzenberské hrobky. „Navrhli jsme takovou variantu, která je pro nás finančně dostupná, řádově kolem 250 tisíc korun. Bohužel, zastupitelé Domanína jsou finančně jinde, jejich požadavky jdou do miliónu," vysvětlil Jiří Houdek.

„Osobně si myslím, že jako dílčí řešení to zase tak špatné není," míní Pavel Michal. „Bohužel, zastupitelé můj názor nesdílejí." Obec i tak již déle než rok vede jednání s majiteli pozemků v okolí místní komunikace o jejich odkoupení, protože cyklostezku hodlá v budoucnu realizovat. „Doufám, že se nám nakonec podaří všechny pozemky získat, aby stezka nemusela vést někde daleko od silnice," pokračoval Pavel Michal.

Město Třeboň na změně územního plánu trvá, ale pokud bude i poslední návrh městské rady zastupiteli Domanína zamítnut, nějaký další již podávat nebudou. „Žádná změna územního plánu by neměla být podmiňována jakoukoli kompenzací, ať už finanční nebo nějakou jinou," uzavřel Jiří Houdek.

Petra Jouzová