Město však objekt převzalo až koncem listopadu i s nedodělky a reklamacemi. Sankci za nedodržení termínu ve výši téměř 900 tisíc korun firma akceptovala.

Jak uvedl starosta Třeboně Jan Váňa, reklamovalo město například podlahu v baletním sále. „Nesplňovala protihlukové vlastnosti ani požadovanou pružnost,“ sdělil. Stavební firma od její výměny nakonec ustoupila a přišla tak o další platbu ve výši 230 tisíc korun. Třeboň teď hledá jiného dodavatele podlahy, který ji položí do 21. června. Zhruba v této době by totiž mělo dojít k nastěhování Základní umělecké školy.

„Firma Porr v současnosti řádně odstraňuje další reklamace, ale ohledně zadržení platby za podlahu zaslala městu předžalobní výzvu,“ informoval vedoucí odboru rozvoje a investic z třeboňského úřadu Pavel Hajna. Mluvčí stavební firmy Jana Beranová oznámila, že v tuto chvíli není oprávněná poskytovat bližší informace, protože probíhají další jednání.

Podle slov třeboňského starosty je však postup města v souladu se zněním smlouvy i občanského zákoníku. „Nelze platit za neprovedenou práci a neuplatňovat sankce za porušení smluvních závazků,“ sdělil.