„Z naší strany vyvstal požadavek na dodatečné zpracování řešení pro uložení trubek HDPE v souběhu s navrhovaným výtlačným kanalizačním řadem mezi městem Dačicemi a Dolními Němčicemi. Budoucím záměrem totiž je propojení města a místní části pomocí městské metropolitní optické sítě,“ vysvětlil dačický starosta Karel Macků.

Z tohoto důvodu radní schválili uzavření dodatku k původní smlouvě. „Vlivem této úpravy projektové dokumentace bude totiž mimo jiné zapotřebí znovu získat souhlas vlastníků dotčených pozemků pro uložení trubek na těchto pozemcích,“ doplnil starosta.