Dále se mimo jiné zabýval i nerespektováním zákona ze strany řidičů, kteří ujíždějí od dopravních nehod a mnohdy ani neposkytnou první pomoc.

V další části porady vystoupil specialista na přestupková řízení z Policejního prezidia Pavel Vondruš, který je i garantem přezkumných řízení a objasnil postup, když řidiči nesouhlasí s uloženými sankcemi a odvolávají se k vyšším instancím.