I přesto, že dosud ve většině škol platilo, že na dopravu do bazénu přispívají nebo ji i plně hradí rodiče žáků a samotný pronájem bazénu a výuku pak většinou škola a její zřizovatel, se většina dětí z Jindřichohradecka do bazénu na prvním stupni dostala.

Například ve Studené jezdí plavat i děti z mateřinky. Ředitel Libor Hrbek poznamenal, že od nového školního roku bude výuka plavání povinná a školy budou mít možnost požádat o dotaci na dopravu. „Naše škola již požádala,“ dodal.

O finanční podporu na dopravu se chystají žádat také v 1. základní škole v Jindřichově Hradci. Tady podle ředitele Luďka Možíše žáci 3. a 4. třídy plavou povinně v rámci výuky tělesné výchovy, kdy pronájem bazénu je hrazen z prostředků zřizovatele, výuka ze státních prostředků a doprava z peněz Sdružení rodičů a přátel dětí školy. „Žáci 2. tříd plavou v rámci tělesné výchovy, kdy se jedná o nepovinnou aktivitu, ale je využívána,“ zmínil s tím, že rodiče v tomto případě platí výuku, škola pronájem bazénu a sdružení rodičů pak dopravu.

Naproti tomu například v Suchdole nad Lužnicí vyřadili plavání ze školního výukového programu před několika lety. Podle ředitele Ladislava Ondřicha jde o nákladnou záležitost. „Zřizovatel hradil náklady na bazén, rodiče pak dopravu do Jindřichova Hradce. Nemáme dopravce v Suchdole, takže k tomu naskákaly další odstavné kilometry,“ vysvětlil a dodal, že kolem Suchdola jsou krásné pískovny, kde mohou děti naučit plavat rodiče.