Kvůli výstavbě teplovodu je až do 15. května uzavřena ulice Čsl. legií v úseku od křižovatky s ulicí Komenského až po křižovatku s ulicí Trocnovskou.

Objížďková trasa byla stanovena pro veškerou dopravu obousměrně z ulice Revoluční do ulice T. G. Masaryka, Trocnovskou ulicí a odtud zpět na ulici Čsl. legií.