O kolik si přidají zastupitelé? Rozhodnou si o tom sami na své schůzi 20. prosince. Nové nařízení vlády v některých případech umožňuje až výrazně zvýšit odměny radních, předsedů komisí a výborů a zastupitelů. O návrhu, který zastupitelstvu bude předložen, hovořil místostarosta Bohumil Komínek.

„Radní navrhli nejvyšší možné částky dle nařízení vlády, které zaokrouhlili směrem dolů na pětistovky,“ uvedl. Zastupitel nyní dostává měsíčně 965 korun, nově jsou pro něj navrženy dva tisíce. Člen výboru či komise si polepší o necelých osm stovek, předseda výboru nebo komise potom o patnáct stovek. Nejlépe na tom v případě schválení návrhu budou radní – ze stávajících 2827 korun si polepší na 8 tisíc. Částky se týkají pouze neuvolněných členů a zastupitelů.