„Podařilo se nám získat dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na rekonstrukci Besedy, a to ve výši 31,58 milionu korun a dalších 6,13 milionu na cyklostezku,“ vysvětlil starosta Třeboně Jan Váňa.

Rekonstrukce historické Besedy na Masarykově náměstí začala vloni v říjnu a za tu dobu už podle Jana Váni na ní bylo proinvestováno 12 milionů korun včetně DPH.

Dokončená by měla být už letos 31. července. Kromě dotací mají v návrhu rozpočtu na letošní rok vyhrazeno na přestavbu Besedy na multifunkční kulturní zařízení ještě 75 milionů včetně DPH. O zmíněné částce však budou ještě zastupitelé rozhodovat 25. ledna, kdy budou schvalovat rozpočet na letošní rok.

„V současné době je realizována přístavba sálu a zároveň pokračuje vnitřní rekonstrukce, kde se snižují podlahy na původní, které byly v minulosti nesmyslně zasypány. Odstraní se tak temné nízké stropy. Připravuje se i vzduchotechnika a elektroinstalace. Vše pokračuje podle harmonogramu,“ vysvětlil Jan Váňa.

Finance určené na cyklostezku jsou částečně na její již zrealizovanou část, a to od supermarketu Penny k autobusovému nádraží, a letošní další část.

Ta bude navazovat na stávající cyklostezku od autobusového nádraží směrem k Tyršovu stadionu, kolem zadní části Bertiných lázní až po napojení na cyklistickou stezku v Dukelského ulici. Spoluúčast města na projektu je podle Váni v návrhu rozpočtu města na letošní rok 2,7 milionu korun. Vybudování nové cyklostezky by mělo být provedeno letos v červenci až srpnu.