Hlavním cílem Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny je zlepšení stavu památkově chráněných území. Města a obce, která jsou do projektu zapojena, musí mít zpracovaný aktuální program regenerace, který je standardně čtyřletý.

Podle starosty města Karla Macků je na prvním místě programu záchrana a obnova kulturního dědictví a trvale udržitelný rozvoj centrální historické části města. Jak dále informoval, od roku 1994, kdy byl schválen první program pro Městskou památkovou zónu Dačice, bylo ze státního rozpočtu čerpáno 13,6 milionu korun.

„Ročně tak město získává pro vlastníky památek v Dačicích průměrně 618 tisíc korun. Prostředky mohou čerpat jak fyzické tak právnické osoby včetně města samotného v případě, že jsou vlastníkem objektu prohlášeného za památku a zapsaného do ústředního seznamu kulturních památek České republiky," upřesnil Karel Macků.