„S likvidací kuchyňského odpadu jsou problémy. Drtiče nejsou řešením, jsou nepřípustné, protože není odpovídající kanalizace, zanášela by se tuky a podobně,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Karel Přibyl s tím, že bioodpad musí dnes likvidovat takzvaně oprávněná osoba, tedy firma, která na tento druh činnosti má povolení. Tytam jsou doby, kdy si pro zbytky z jídelen mohl jezdit soukromník a krmit jimi třeba prasata.

Podle tajemníka je ze strany radnice snaha o systemizaci, ve hře je i možnost získání množstevních slev, pokud by zakázka jako celek byla pro nějakou firmu zajímavá. Podle návrhu budou obeslány zatím čtyři subjekty zabývající se likvidací odpadu. Více informací bude možno najít na webových stránkách města.