Za obyvatele všech sedmi bytů v domě se redakci ozvala Ilona Šafářová, která poukazuje na to, že oddálení smlouvy má za následek, že v příštím roce bude investice do renovace domu daleko dražší.

„Vše jsme dojednali s vybranou firmou a těšili se na nový kabát našeho domu. Problém nastal při podpisu smlouvy mezi firmou a družstvem. Představenstvo se rozhodlo neumožnit zvelebení a zhodnocení družstevního domu z peněz, které jsme naspořili do fondu oprav. Všechno jsme domlouvali na řádné domovní schůzi a všichni jsme s podmínkami souhlasili, takže jsme nečekali takový odpor ze strany představenstva družstva,” píše v dopise.

Předseda představenstva Stavebního bytového družstva Jindřichův Hradec Ladislav Arenberger říká, že důvodem pro nepodepsání původní smlouvy s firmou byla její nevýhodnost.

„Byla sepsaná v neprospěch obyvatel domu. Z tohoto důvodu jsme její uzavření zastavili a nyní se to, bohužel, obrátilo proti nám,” reagoval předseda družstva.

Poznamenává, že smlouva se přepracovala, aby byla více ve prospěch členů družstva a aby nebyli v nevýhodě.

„Podpisem smlouvy zodpovídáme za její obsah. Už jsme se v minulosti dostali do situace, kdy jsme vyhověli tlaku členů družstva a ti pak litovali, že jsme je nezastavili. Nechceme proto riskovat,” doplnil Arenberger.

Plné znění dopisu:

Vážení čtenáři, již dvacet let bydlíme v bytovém domě o sedmi bytech. Všichni jsme řádnými členy družstva a plníme si své povinnosti vyplývající ze stanov SBD. Platíme fond oprav. Letos v srpnu jsme se rozhodli opravit a zvelebit náš dům. Oslovili jsme firmu, která nám měla opravit a natřít fasádu i střechu domu.

Vše jsme dojednali a těšili se na nový kabát našeho domu. Problém nastal při podpisu smlouvy mezi firmou a družstvem. Představenstvo se rozhodlo neumožnit zvelebení a zhodnocení družstevního domu z peněz, které jsme naspořili do fondu oprav.

Nastala „mašinérie“ telefonátů, mailů a dohadů mezi firmou, družstvem a námi. Vzhledem k tomu, že jsme vždy všechno domlouvali na řádné domovní schůzi a všichni jsme s podmínkami souhlasili, nečekali jsme takový odpor ze strany představenstva družstva. Členové jsou, tedy, povinni pravidelně platit fond oprav, ale nesmí s ním nakládat podle schválení domovní schůze. Zdá se to postavené na hlavu. Snažíte se, zařizujete, vyřizujete a Pánové nahoře Vám to bez mrknutí oka shodí ze stolu.

Vše dopadlo nakonec tak, že smlouva byla po více než dvou měsících podepsána skoro ve stejném znění jako ta původní. Začalo mrznout, přišly podzimní mlhy a oprava se nekoná. Přesouvá se na jaro, samozřejmě s navýšením původní částky. Koho volat k zodpovědnosti?

Pokud by družstvo přišlo naší vinou o peníze, věřím, že bychom rozdíl museli zaplatit, ale v této situaci nevím, a proto: „Pánové nahoře sáhněte si do svědomí, máte družstevníkům pomáhat nebo jim házet klacky pod nohy?“

My jsme nechtěli vyhodit z okna námi uspořené peníze, my vám chtěli zvelebit váš majetek a zhodnotit dům, ve kterém bydlíme.
Za bytový dům v Lomnici nad Lužnicí Ilona Šafářová