Vedení města Třeboň přijalo do svého majetku dřevěný most přes Zlatou stoku, přes který vede cyklostezka a Stezka zdraví Hrádeček. Muselo tak učinit, jinak by ho Zemědělská vodohospodářská správa, které patří, uzavřela. Zastupitelé přijetí mostu odsouhlasili.

Proč muselo vedení města převzít most do svého majetku, vysvětlil třeboňský místostarosta Zdeněk Mráz: „Tento most byl poničen při povodni 2002 a v následném roce byl na náklady Zemědělské vodohospodářské správy kompletně nově vystavěn. Most je nyní opět ve špatném stavu a správa prochází transformací, jejíž výsledkem bude její úplné zrušení. Nedisponuje tedy penězi na opravu mostu.“

Pokud by most město nepřevzalo a došlo by ke zhoršení jeho technické stavu, správa by jej nechala úplně zavřít. „Byl by tak znemožněn vjezd všech vozidel. Využívají jej jak místní obyvatelé, tak lázeňští hosté. Vede zde cyklostezka a využívají jej lesníci, rybáři i zemědělci. Vzhledem k tomu, že je na spadnutí další rekonstrukce komunikace na Brannou, bude využíván také k průjezdu osobních vozidel,“ uvedl dále místostarosta Zdeněk Mráz.

Až bude lávka oficiálně v majetku města, nechá ji vedení radnice opravit tak, aby mohl sloužit objížďce. V budoucnu by mělo dojít k výměně trámů na mostě. Proti převodu mostu byl zastupitel Jan Váňa: „Chápu potřebu mostu, město ho samozřejmě může nechat opravit. Ale nejsem pro to přebírat ho do vlastnictví města, když městu nepatří ani cesta před ním ani za ním,“ uvedl.