Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Čím je Hradec zajímavý pro návštěvníky?

Jindřichohradecký starosta Jan Mlčák.Jindřichohradecký starosta Jan Mlčák.Zdroj: Město Jindřichův HradecMěsto patří mezi nejvzácnější jihočeská historická města, kde i v současné době dýchne na návštěvníky minulá sláva jeho obyvatel a nejvýznamnějších rodů pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. Návštěvníky je vyhledávaný pro své výjimečné památky i neporušené přírodní bohatství okolní krajiny a regionu Česká Kanada. Tisíce tuzemských i zahraničních turistů každoročně obdivují komplex Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, který se svou rozlohou řadí na třetí místo v České republice. K vidění jsou samozřejmě i další unikáty…

Máte tu významné domy a vily. Které stojí za zastávku?

S obyvateli města bychom se zajisté shodli na tom, že jeden z nejzajímavějších domů Hradce je sgrafity zdobený Langrův dům na náměstí Míru, jeden z nejúžasnějších dokladů měšťanské architektury v Čechách. Při vstupu do tohoto nádhernými sgrafity z roku 1579 zdobeného domu má člověk pocit, že se ocitl v renesanční Itálii. Dům se stal vdovským sídlem Anny z Rožmberka, manželky Jáchyma z Hradce (1526-1565), která zde měla i domácí kapli. S jedním z nejstarších obchodů na českém jihu je po pět generací spjat rod Langerů. U Langerů se prodávalo a do dalekého okolí rozváželo téměř vše – sůl, koření, káva, rum, ale i hřebíky a železo, ba i střelný prach. Dále je například zajímavá secesní Ledererova vila. Autorem je Otakar Novotný, žák slavného architekta Jana Kotěry. Historie vily je spojena i se jmény jako B. Smetana nebo T.G. Masaryk.

Jihočeský kraj chystá motivační dotace pro lékaře nedostatkových oborů. Na snímku při prezentaci programu 14. září 2021 hejtman Martin Kuba.
Šest set tisíc plus peníze na byt. Kraj ví, jak přilákat lékaře

Co je nyní pro radnici stěžejním úkolem?

Jako hlavní cíl si vedení města dalo opravit co nejvíce silnic ve městě. V Jindřichově Hradci máme ve špatném stavu 70 kilometrů vozovek a nelze vše napravit rovnou, ale snažíme se dát do pořádku, co jde. Do oprav komunikací míří nejvíc investičních peněz. Velkým tématem je také chystaná revitalizace Tyršova stadionu, areálu uprostřed města, kde jsou sportoviště. Chtěli bychom z tohoto místa udělat centrum pro sport i volnočasové aktivity. Máme vypracovanou studii, která řeší rekonstrukce současných i stavbu nových sportovišť včetně podzemního parkoviště pro 400 aut. K možnému dosažení cíle je ještě dlouhá cesta spojená s jednáním a zajištěním potřebných financí. Důležitým úkolem je také rozšířit možnosti bydlení v našem městě, nyní připravujeme proto tři nové lokality pro rodinnou a bytovou výstavbu.

Do čeho jste v minulých letech investovali?

V předchozích dvou letech byla největší investiční akcí za 74 milionu korun stavba nové kanalizace a čističky odpadních vod v Děbolíně. Dokončila se také druhá etapa rekonstrukce Václavské ulice. Na konci září skončí také třetí etapa opravy této silnice. Budovaly se další cyklostezky, například z Matné do Buku, mezi starou a novou Radouňkou nebo stezka, která bezpečně propojila Denisovu ulici se silnicí na Jindřiš. Loni došlo také ke kompletní rekonstrukci parkoviště a chodníků na Řečičce a celkové přestavby se dočkala také knihovna na sídlišti Vajgar. Loni proběhla také rekonstrukce budovy hradeckých dobrovolných hasičů.

Divocí koně v meandrech Lužnice na Třeboňsku.
Šest tmavých divokých koní vypustili do přírodní rezervace na Třeboňsku

V posledních letech dochází k výměně osvětlovacích prvků veřejného osvětlení. Nemůžeme zapomenout na rekonstrukci hvězdárny a stavbu nového planetária.

Co plánujete změnit do budoucna?

Na příští rok máme kromě plánovaných oprav vozovek velkou investiční akci – intenzifikaci čističky odpadních vod. Měla by se budovat cyklostezka z ulice Rezkova do Dolního Skrýchova nebo přístavba objektu v areálu 5. základní školy pro YMCA. Chystáme také zpracování studie revitalizace sídliště Vajgar nebo dokončení rekonstrukce ulice Václavská čtvrtá etapa. Rozpočet na příští rok ale teprve vzniká, takže jasno bude v prosinci, až návrh projde radou a zastupitelstvem.

Kolik máte místních částí?

Pod území města Jindřichův Hradec je zahrnuto devět místních částí. Jedná se o Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matnou, Otín, Políkno a Radouňku. V současné době nejvíce řešíme potřebu víceúčelových objektů pro možnost společenských aktivit v každé místní části. Revitalizujeme místní rybníky, opravujeme komunikace a budujeme cyklostezky. Na místní části se vždy myslí i v rámci tvorby rozpočtu a pravidelně se scházíme s místními osadními výbory, aby nám zástupci místních částí tlumočili požadavky místních obyvatel.

Petra Janů nechala u Stráže nad Nežárkou postavit rybník. Jméno Michal mu dala po manželovi.
Petra Janů má vlastní jihočeský rybník. Splnila sen sobě i zesnulému manželovi

Je město bezpečné? I třeba pro maminky s dětmi?

V Jindřichově Hradci se obyvatelé mohou cítit bezpečně, dobře funguje Městská policie a naštěstí trestná činnost je pod úrovní průměru ČR.