„Jelikož budova mateřské školy v ulici Za Lávkami, kde je v současné době umístěn i dům dětí a mládeže, je již v havarijním stavu, předpokládá se, že objekt mateřské školy bude v příštím roce zbourán a na jeho místě postavíme novou budovu školy. Pro objekt domu dětí musela být vybrána nová lokalita," uvedl.

Jak dále přiblížil, město má již vypracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu domu dětí a mládeže i vhodný pozemek v ulici Bratrská, kde by se objekt mohl umístit.

„Na základě zmíněné společné spolupráce by byla kraji poskytnuta tato již zpracovaná projektová dokumentace a pozemek. V plánu je i finanční spoluúčast města na provedení stavby," dodal starosta Macků.