Na konci loňského roku došlo ke změně pravidel v rozdělování příspěvků organizacím, které působí v oblasti kultury a sportu v Třeboni. Jednou ze změn je to, že se v první fázi, tedy do konce března, rozdělí jen 75 procent z celkové čásky, která letos činí 1 199 tisíc korun, a zbytek se ponechá pro případné další využití. „I během roku chodí další žádosti, na které už nezbývalo," objasnila tisková mluvčí města Jitka Bednářová.

Mnohem zásadnější je ale změna v počtu dotací, které mohou jednotlivé spolky získat. Na rozdíl od předchozích let se totiž jejich počet omezil na dvě. „Dříve to omezené nebylo vůbec, takže byli i tací, kteří žádali o příspěvků pět. A když byly žádosti oprávněné a byl dostatek prostředků, tak je i získali. Jenomže se potom stávalo, že ke konci roku už na nové žadatele nezbývalo," vysvětlila důvody omezení účetní z třeboňského finančního a majetkového odboru Ivana Stellnerová.
Tímto krokem by chtělo město zajistit možnost rovnoměrného rozdělování peněz  i stejné podmínky pro všechny organizace. Podle slov Ivany Stellnerové se to ale ne všem žadatelům zamlouvá.
Pavel Barnáš, který pořádá mimo jiné festival Okolo Třeboně, již v lednu upozorňoval na to, že tento systém není zcela správný. „Samozřejmě, jakékoli prostředky na kulturu jsou vítány. Ale myslím, že tohle není nejšťastnější řešení. Město se tak ochuzuje o větší výběr akcí. Stejně je to nakonec právě město, které rozhodne, kdo co získá. Je to jako kdyby se do konkurzu mohl přihlásit jen určitý počet lidí," míní.

rozdělené dotace na rok 2014
Anifilm                                                 300 000 Kč
Třeboňská nocturna                           115 000 Kč
Okolo Třeboně                                    120 000 Kč
Třeboňští pištci, činnost 2014               60 000 Kč

Petra Jouzová