Hlavním důvodem pro rozdíl v poplatku je sleva na skládkovném. Obci umožňuje skládkovat odpad za zvýhodněnou cenu 500 korun za tunu do určité výše. "Například v roce 2022 obec Číměř mohla zaskládkovat 135 tun za cenu 500 korun za tunu a cokoliv je nad tuto kvótu, tak se již skládkuje za 900 korun. Tato kvóta se vypočítává výhradně podle osob, které jsou v obci hlášené k trvalému pobytu a vůbec nezohledňuje odpady, které vyprodukují rekreanti," zdůvodnil starosta Radek Kněžínek. Rekreačních objektů je přitom na území Číměře a dalších spádových obcí zhruba 50 procent. Paradoxem podle slov starosty je, že samotní majitelé rekreačních objektů s vyšší sazbou problém nemají.

Vyhlášku o dvojích cenách za odpad přijala obec na podzim roku 2021. "Bylo to po předchozí konzultaci s ministerstvem vnitra, za použití vzorů vyhlášek a použití metodiky ministerstva financí, které je gestorem zákona o místním poplatku. Po předchozím schválení vyhlášky oddělením kontroly ministerstva vnitra jsme vyhlášku přijali na zastupitelstvu a za splnění zákonných podmínek měla vejít v platnost od 1. ledna 2022," popsal starosta Radek Kněžínek s tím, že schválenou vyhlášku obec následně znovu odeslala na odbor kontroly ministerstva vnitra.

Krádež. Ilustrační foto.
Někdo našel v autobuse zapomenutou kabelku. Zatajení nálezu je trestné

Zvýšený poplatek pro majitele rekreačních objektů, který ministerstvo vnitra dříve odsouhlasilo, ale následně shodilo ze stolu. "Stanovení odlišných sazeb pro různé skupiny poplatníků může narušovat rovnováhu mezi těmito skupinami, což by bylo nutné považovat za diskriminační a rozporné," uvádí ve svém odůvodnění ministerstvo vnitra a odvolává se na článek 1 Listiny základních práv a svobod, který říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

Resort následně vyzval obec k nápravě a sjednocení sazeb. Číměřský starosta ale nechce ustoupit s tím, že trvale žijící obyvatele a chalupáře není možné srovnávat. "Chalupář jako typický majitel nemovitosti platí za celou nemovitost, bez ohledu na to, kolik se tam nachází osob i jak dlouho se tam nacházejí. Zatímco trvale bydlící občan se tady typicky zdržuje celoročně, takže platí poplatek za každého člena domácnosti," řekl Radek Kněžínek. Chalupáři navíc díky vyhlášce získali stejné výhody jako trvale bydlící, platí tak pouze za přístup k odpadovému hospodářství, ze kterého profitují stejně jako trvale bydlící občané.

Trénink záchrany osob na ledu pomocí paddleboardu.
OBRAZEM: Hasiči v Dačicích trénovali záchranu na ledu. Měli nového pomocníka

Za pravdu dalo obci Číměř také ministerstvo financí, které je gestorem zákona. "Domníváme se, že obec je při stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství oprávněna přihlédnout k místním podmínkám, potřebám, případně k nákladům, které obci vznikají v souvislosti s provozováním obecního systému odpadového hospodářství a stanovit rozdílnou sazbu poplatku pro různé skupiny poplatníků," uvedla za ministerstvo financí Marta Balnerová Uzlová.

Celou záležitost dostal na stůl Ústavní soud, kam ministerstvo vnitra podalo návrh na zrušení článku vyhlášky. Na verdikt čeká i řada obcí po celé republice, které dvojí sazbu za odpad také zavedly. Na základě žádosti ministerstva ji ale opět zrušily.