V letošním roce se do grantového programu firmy přihlásilo 23 neziskových a příspěvkových organizací, pět z nich pak podporu získalo na základě hlasování zaměstnanců. Rozděleno mezi ně bylo 160 390 korun.

Jak uvedl HR manažer THK Aleš Čech, grantový projekt bude zřejmě pokračovat i nadále. „Věříme, že všem organizacím přidělený grant pomůže zrealizovat dobrou věc. Rádi bychom s touto podporou pokračovali i v následujících letech. Je to aktivita a směr, kterým se ubírá a prezentuje také celá korporace THK a jsme rádi, že v tomto máme od nejvyššího vedení maximální podporu,“ uvedl.

Podporu získal letní tábor pro handicapované děti a mladé dospělé, projekty Běh pro hospic, Technik a Děti v pohybu a bezpečně a také sociálně terapeutická dílna Dačické Okénko, kterou organizace Otevřená Okna začala v Dačicích provozovat před rokem. Aktuálně ji využívá již 14 klientů z Dačic a blízkého okolí. Podpora THK zajistí personální zabezpečení služby pracovníky v přímé péči i materiální zabezpečení.

Úspěšné projekty:

- Letní tábor pro handicapované děti a mladé dospělé / Pořízení kuchyňského vybavení pro výuku vaření do Centra Dačický Zvoneček: Tábor umožní handicapovaným strávit část prázdnin mimo domovské prostředí. Kuchyňka bude využívána k výuce vaření a pečení základních pokrmů, k získávání základních návyků při vaření, pracovních postupů, základů stolování.
- Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko: Udržení a podpora druhého roku provozu ambulantní sociální služby v Dačicích, a to sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným handicapem.
- Běh pro hospic (Sdílení o.p.s.): Poběží se v Telči. Výtěžek půjde na pořízení nového automobilu pro mobilní hospicovou péči.
- Technik (Základní škola Boženy Němcové): Projekt pro žáky z kroužku Malý technik, který je určen pro všechny žáky, kteří mají zájem vytvářet různé modely stavebnic Fisechertechnik, Lego a elektronických stavebnic Boffin.
- Děti v pohybu a bezpečně (Mateřská škola Dačice): Pořízení multifukčních helem k zajištění bezpečnosti dětí při bruslení, jízdě na kolech, tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech.