Pět firem bylo vyzváno k podání nabídky na zhotovení akce. Ve lhůtě bylo podáno osm nabídek.

Jako nejvhodnější rada města vybrala nabídku akciové společnosti Radouňská vodohospodářská společnost za cenu zhruba 1,1 milionu korun.

Jelikož se v rozpočtu města na tuto akci počítalo s výdajem o přibližně 200 tisíc korun vyšším, radnice chce tyto peníze využít na stejném místě tak, že příslušná firma opraví delší část silnice. (bed)