Podle údajů o sčítání lidí zde trvale žije asi 190 obyvatel. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1654.

Centrem zdějšího hospodářství byl v dávné historii hrádek, ze kterého dnes zbývají už jenom pouhé zbytky rozvalin. Ty se nachází několik kilometrů od této vesnice. Zajímavostí může být, že vůbec první osadníci přišli do vsi patrně ze Švábska nebo Durynska.

V letech 1938-1945 byla vesnice, kterou dnes hádáme, v důsledku uzavření Mnichovské dohody přičleněna k nacistickému Německu.

Pokud jste dosud neuhodli, může vám napovědět fakt, že v obci se nalézá železniční zastávka Jindřichohradecké úzkokolejné dráhy. Známý je také zdejší barokní most z 18. století se sochou Jana Nepomuckého.

Tak už znáte odpověď na fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. Po odhlasování se také můžete podívat, jak hádali ostatní čtenáři.