Syn Karla Neuberta, který fotokomoru včetně originálního historického vybavení v muzeu instaloval, seznámil přítomné jak s historií a dílem svého otce, tak i s exponáty a jejich používáním.

Josef Böhm