Podle informací tiskové mluvčí třeboňské radnice Jitky Bednářové již byli s návrhem řešení seznámeni zastupitelé. Úpravy se budou týkat první křižovatky za kruhovým objezdem „U kaprů“, kde se Táboritská ulice kříží s ulicemi Jablonského a Třebízského. „Křižovatka u prodejny potravin FLOP nesplňuje nároky dopravního zatížení,“ vysvětlila s tím, že Táboritská ulice je hlavní dopravní tepnou obydlené části Třeboně a zároveň průtahem na Nové Hrady.

Jitka Bednářová dále upozornila, že vysoký provoz cyklistů a zejména chodců tady blokuje plynulost dopravy, ale současně tito účastníci provozu nejsou ochráněni od provozu automobilové dopravy. V minulosti v této ulici došlo již k několika vážným nehodám.

Místostarosta Josef Pindroch poznamenal, že ulice Táboritská je hlavní příjezdovou komunikaci ve směru od Prahy, Brna i Českých Budějovic do Třeboně. „Je velmi dopravně přetížená,“ upozornil a vysvětlil, že studie v ulici řeší vybudování dvou přechodů pro chodce včetně ostrůvků, navíc v daném místě by mělo dojít k zúžení vozovky na minimální normovanou šířku.

„V ulici Třebízského a v ulici Daskabát chceme vzhledem k horším výhledovým poměrům a nájezdu řešit jednosměrný provoz a hlavně zde bude řešen obousměrný pruh pro cyklisty, což přispěje k bezpečnosti školáků,“ pokračoval místostarosta a dodal, že se studií budou občané seznámeni na veřejném projednání. „Jejich případné připomínky budou zaneseny do dalšího stupně projektové dokumentace,“ uzavřel.