Pískovna Cep je pro geology zajímavá. Našli v ní například zkamenělé dřevo nebo šikmé vrstvy písku vzniklé na břehu Lužnice ve starších čtvrtohorách.

„Pískovny jsou jako otevřená kniha nedávné geologické minulosti. Stačí v nich umět číst a prozradí zajímavé informace o prostředí, ve kterém ložiska vznikala. Navíc k nim mám i osobně blízko, protože jsem vyrůstal v kraji plném pískoven,“ zmínil geolog.