V pátek byl totiž ukončen projekt na půdní vestavbu, která zahrnuje také nové schodiště, výtah a celkový bezbariérový přístup.

„Naše krédo je, že chceme navazovat na tradice a dále je rozvíjet v duchu nových poznatků moderní doby, držet vysokou náročnost vzdělávání a prosazovat toleranci a humanitu. Z hlediska dlouhodobého rozvoje usilovala škola po mnoho let o získání odpovídajících prostor pro výuku. Toto snažení konečně přináší své ovoce. Dlouho jsme hledali vhodné místnosti k rozšíření výuky, půda gymnázia byla dlouhodobě nevyužitá a je dobře, že se nám podařilo ji přestavět na učebny,“ informoval ředitel školy Miloslav Vokáč.

Moderní prostory

V nové půdní vestavbě je učebna hudební a dramatické výchovy s jevištěm a hledištěm a samostatným hudebním studiem. Na chodbě se pak nacházejí učebny výpočetní techniky, jazyků a učebna výtvarné výchovy se skladem na výkresy a výtvarné potřeby.

 Součástí vestavby jsou také nové kabinety a sociální zařízení, které bylo nově vybudované také ve všech patrech původní části. Slavnostní otevření vestavby, předání nových prostor do užívání žákům školy se uskuteční v pátek 18. června. Škola bude po celý den otevřena pro veřejnost, k návštěvě zve vedení gymnázia především bývalé žáky a učitele. Připraven je bohatý doprovodný program. Nové půdní prostory byly financovány z téměř 30 milionové dotace z evropských fondů se spolufinancováním Jihočeského kraje a spoluprací města Jindřichův Hradec.

Bezbariérový přístup

„Velkým přínosem je bezbariérový přístup. Cílem krajského úřadu je, aby byl alespoň na jedné až dvou školách v každém okrese, což se nám nyní v tom jindřichohradeckém podařilo,“ sdělil vedoucí odboru školství krajského úřadu Jiří Moravec. Studenti odkázaní na vozík by se ve škole mohli objevit už příští školní rok, protože vedení školy už kontaktovali první zájemci.

Začátek provozu

Plně budou půdní prostory využity až v září se začátkem nového školního roku. „Nárazově půdní učebny využíváme už nyní, protože stavba byla řádně zkolaudována 5. března. Studenti posledních ročníků zde například v úterý psali maturitní písemky z českého jazyka. Chceme si však ponechat čas na stěhování nábytku do kabinetů a poslední drobné úpravy,“ uvedl důvod začátku výuky na půdě ředitel Vokáč.

Slavnostní ukončení projektu se včera zúčastnili jak zástupci stavební firmy Kaziko, tak projektové kanceláře Atelier G plus G z Jindřichova Hradce. „Počátek stavby nebyl vůbec jednoduchý, své připomínky předkládali zaměstnanci památkového ústavu, hasiči, a také hygienici. Stavba však byla dokončená v termínu, což se dnes bohužel tak často nestává. Půda má nyní vlastní plynové vytápění, samostatné bezdrátové připojení k internetu, a také nejmodernější přístup k audiovizuální technice,“ popsal jednatel projektové kanceláře Jiří Gantner.

Prostory jsou dále vybaveny také čidly na kouř. Kdyby hrozilo nebezpečí požáru nebo si studenti například zapálili cigaretu, čidla okamžitě spustí signalizaci. Výtah je na klíč, takže ho budou používat pouze studenti na vozíku nebo když ho bude potřeba. Studenti k běžnému provozu využijí točité schodiště s prosklenou stěnou, ze kterého je krásný výhled do zahrady.