Aktuálně ho navštěvuje 453 žáků. Vedení školy je na nutnost dohledu památkářů již zvyklé, nový statut ho díky vstřícné spolupráci s památkovým oddělením zásadně nezatěžuje. Údržba a renovace budovy je srdeční záležitostí současné ředitelky školy. Dokonce si lze na webových stránkách prohlédnout dosud realizované proměny.

Podle ředitelky Lenky Vetýšková, která funkci zastává od 1. ledna loňského roku, zde funguje klasické čtyřleté a osmileté studium. Historická budova všeobecného gymnázia s půdní vestavbou má 16 tříd a vzdělávání zde zajišťuje 42 pedagogů. „Máme také vlastní jídelnu, studovnu a tělocvičnu,“ zmínila úvodem.

Budova gymnasia, 20.léta minulého století.
Stane se budova gymnázia v Jindřichově Hradci kulturní památkou?

Podle jejích slov jde o jeden objekt se školní zahradou a parkovištěm nacházející se v historické části města Jindřichův Hradec. „Gymnázium Vítězslava Nováka jako budova a školní pozemek zahrady byla prohlášena kulturní památkou letos v květnu z postu ministra kultury,“ informovala.

V této podobě je škola od roku 1923, navrhl ji jeden z nejlepších v oboru té doby, pražský architekt Bedřich Bendelmayer. Jeho parketou se stalo období secese, geometrické secese a moderny. Ve stejném období vzniklo dle jeho návrhů také například hlučínské Gymnázium Josefa Kainara v Moravskoslezském kraji.

Vzdělávací instituce v Jindřichově Hradci je však mnohem starší. „Založení spadá až do roku 1595, kdy zde fungovaly jezuitské koleje a na tomto pozemku potom architekt Bendelmayer navrhl výstavbu stávajícího gymnázia,“ vysvětlila Lenka Vetýšková.

Jedli ojíněnou asi čtyřicet let starou věnovali městu Jindřichův Hradec soukromí majitelé z Mnichu u Kardašovy Řečice. Bylo to dědovo přání.
VIDEO: Už je tam. Stříbrná jedle na náměstí Míru čeká na svůj velký den

Stavba je významná právě svým architektem, nese řadu klasických prvků období tzv. první republiky. „Především jde o tehdy typické impozantní schodiště, vysoké stropy, vkusné detaily, zdobné prvky, majestátní dveře a podobně. Snažíme se o citlivou renovaci s ohledem na význam budovy. Zatím se nám podařilo renovovat vchodové dveře a dveře do tříd v prvním podlaží, opravit parketové podlahy, sanovat a podtrhnout krásu sklepních prostor, dokončit rekonstrukci elektroinstalace ve dvou patrech budovy. Věnujeme se i opravám původního mobiliáře školy,“ shrnula ředitelka. Ve škole se nachází například i třída s dobovým osvětlením a vybavením, původní poštovní schránka na dopisy, či funkční cvičební náčiní z 20. let 20. století.

Závazná stanoviska památkového úřadu

To, že má škola titul kulturní památka, neznamená, že dělají něco jinak. „Jedná se pouze o administrativně náročnější proces. Jak jsem již uvedla, všechny záležitosti týkající se renovací, s památkovým úřadem konzultujeme a jsme si nápomocni,“ uvedla ředitelka Vetýšková s tím, že je proto nutné dlouhodobé plánování zásahů do stavby.

Škola také opravy směřuje především do období letních prázdnin. „V dostatečném předstihu žádáme o vyjádření památkového oddělení v Jindřichově Hradci, kdy jeho zaměstnanci navštíví školu a prohlédnou si současný stav, vše zváží, vyjádří se a ve většině případů plánované renovace schválí,“ přiblížila proces.

Zvelebování je radost

Renovace a rekonstrukce jsou nutné, dostavuje se únava materiálu, i když nemovitost působí zachovale. „V příštím roce chceme pokračovat v obnově parketových podlah v druhém nadzemních podlaží, včetně dveří. Chystá se renovace fyzikálního depozitáře, učebny chemie a fyziky, o letních prázdninách nás čeká například výmalba tělocvičny,“ upřesnila Lenka Vetýšková. V horizontu pěti až deseti let by ráda zrealizovala i rekonstrukci fasády a střechy. „V posledních dnech nás trápí jiné věci spojené spíše s covidovou situací. Zvelebování prostředí, které máme na starosti, je oproti tomu velká radost,“ uzavřela ředitelka gymnázia.

Na svatojakubském návrší v Jindřichově Hradci si vítr pohrál s listím a pokryl jím celý prostor městského parku.
Větrník řádil u Jakuba, očesal stromy dohola

Zapsání do katalogu NPÚ nebránily ani předchozí rekonstrukce. Kontrastní je zde moderní půdní vestavba dokončená v roce 2010, při které vznikly učebny i kabinety a přístavba bezbariérového výtahu se schodištěm. Podle památkářů byly tyto stavební práce provedeny citlivě a nenarušily ráz historického objektu. Zřizovatelem vzdělávací instituce je Jihočeský kraj. Kulturní památkou je už od roku 1994 například i prachatické gymnázium z 19. století vystavené v neorenesančním stylu.

Vybrané stavby architekta Bendelmayera v okolí:
1898 spoluautorem návrhu Městské besedy v Plzni, III. místo v soutěži
1906 I. místo v soutěži na novou střelnici ostrostřeleckého domu v Plzni
1925 – 1928 Budova krajského, dnes okresního soudu v Klatovech, Dukelská 138
1929 – 1932 Městské lázně v Plzni, objekt byl těžce poškozen 20. prosince 1944 při náletech, po válce přestaven, dnes chátrá