Ve městě, které jsme navštívili, žije asi 3 200 obyvatel. Zajímavostí je, že první zmínka o něm pochází z roku 1175, což z něj činí nejstarší sídlo v okrese Jindřichův Hradec.

Město, které hádáme, leží 590 metrů nad mořem. 49 procent rozlohy jeho území tvoří lesy, pouze 0,7 procenta je zastavěných. Významnou část zabírají také rybníky, které povětšinou napájí říčka jménem Dračice.

Hodí se ještě další nápovědy? Naše tajemné město leží při hranicích s Rakouskem. V historii, v důsledku Mnichovské dohody a následného odstoupení pohraničních území, se na podzim roku 1938 stalo součástí říšské župy Dolní Podunají.

Už výše jsme uvedli, že město je součástí dvou přírodních parků - na západě to je park Homolka-Vojířov, většina pak spadá do přírodního parku Česká Kanada. Poslední, a možná největší nápovědou je fakt, že toto město je konečnou stanicí úzkorozchodné železnice z Jindřichova Hradce, otevřené v roce 1897 a nyní nefunkční.

Tak už znáte odpověď na fotohádanku? Svůj tip si můžete ověřit níže.