Od 8. hodiny ranní navštíví Masopust se svou družinou stavení v osadě Kosky (u obce Majdalena), odsud se přes obydlí na hájence a vodárně přemístí k čerpací stanici u Chlumu u Třeboně, kde kolem 10.30 hodin obejde domy patřící do katastru obce Hamr.

Na pravé poledne je naplánováno slavnostní zahájení masopustního veselí v centrální části obce čtením zvacího glejtu do průvodu. Masopust s maskami za doprovodu kapely pana Špuláka navštíví jednotlivá stavení v Hamru, kde nabídne usedlíkům různé služby, které masky vykonávají. U každého domku zazní písnička na přání a masky či Masopust osobně si osadníky zatancuje.

Průvodu se také pravidelně zúčastňuje mládež a děti za doprovodu dospělých masek a tímto způsobem se snaží pořadatelé předávat tradice budoucím generacím a také dochází ke generační spolupráci. Průvod se mezi pátou a šestou hodinou odebere do místního pohostinství, kde si masky společně s kapelou a návštěvníky na chvíli pobesedují a proberou nejzábavnější okamžiky z průvodu obcí a od 20 hodiny večerní speciálním rozverným obřadem „Pochovávání Masopusta“ započne Masopustní taneční veselice za doprovodu kapely. Celou akci pořádá sbor dobrovolných hasičů v Hamru za spolupráce s Obcí Hamr.

Jan Pumpr