„Největší úspěch sklidila disciplína s proudnicí. Přestože mírně poprchávalo, žádné z dětí ji nevynechalo a všichni se nakonec do terče proudem vody trefily,“ řekl velitel sboru Václav Čáp. Toto zpestření se líbilo jak dětem, tak pracovníkům stacionáře, podle kterých měly děti z návštěvy u hasičů velký zážitek.

„Naši klienti mají vážná zdravotní postižení, o to víc je pro ně důležité moci si vše osahat, vyzkoušet na vlastní kůži. Chtěli bychom organizátorům poděkovat za příjemný výlet, za připravené pohoštění a dárky,“ uvedla vedoucí směn ve stacionáři Eva Soukupová.

Akce se konala v rámci třetího ročníku Měsíce pro neziskový sektor, který v Třeboni pořádá obecně prospěšná společnost Třeboňská rozvojová. Na víkend pak v rámci programu připravila přehlídku ochotnických souborů.