Podle starosty Karla Macků byl tento standard vytvořený na základě přehledu vybavenosti jednotlivých jednotek a byl také konzultován se zástupci profesionálních hasičů. Porovnáním skutečnosti s tímto standardem se ukázalo, že je potřeba v několika případech jednotky požární ochrany dovybavit.

„V rámci naší působnosti se jedná o výstroj a výzbroj jednotek v 6 místních částech města Dačice, konkrétně v Bílkově, Dolních Němčicích, Hostkovicích, Chlumci, Lipolci a Malém Pěčíně,“ sdělil starosta.

Zmíněné jednotky budou postupně dovybaveny například sacími plovoucími koši, přejezdovými můstky, plovoucími motorovými čerpadly, pracovní obuví, přilbami, holínkami, kotouči a podobně, tak, jak je zapotřebí. „Bude se jednat o dovybavení v řádu desítek tisíc korun. Náklady budou částečně financovány z městského rozpočtu, na některé položky je možné podat žádost o dotaci,“ doplnil Karel Macků.