Více, jak desítka hráčů na tento nástroj bavila celé odpoledne zcela zaplněný sál příznivců této hudby.

Josef Böhm