Starší typy průkazů mimořádných výhod a dočasné průkazy osob se zdravotním postižením, které byly vydané do konce roku 2013, si nyní musejí jejich držitelé vyměnit za nové. Starší typy průkazů budou nahrazeny plastovou kartičkou o velikosti současné občanky. Výměnu je nutné provést do konce letošního roku.

Na pracovišti úřadu práce v Jindřichově Hradci se nutná výměna týká přibližně tisícovky průkazů. „Ke dni 27. července byla výměna provedena u celkem 640 průkazů. Dalších sto průkazů je již vyrobeno a v současné době probíhá jejich předávání," informoval vedoucí oddělení zprostředkování a evidence jindřichohradeckého pracoviště úřadu práce Jan Záruba.

Jak dodal, klienti, kteří musejí své doklady letos vyměnit, musejí doložit původní průkaz a fotografii. „Ve spolupráci s nimi postupujeme tak, aby všechny průkazy byly vyměněny ve stanoveném termínu," doplnil.

V souvislosti s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením se mění i parkovací průkazy pro hendikepované. Například na Dačicku většině z nich končí platnost také v tomto roce. „Lidé kvůli výměně přicházejí průběžně. Dáváme informace do místního zpravodaje a informace přidáváme k dalšímu šíření i do všech obcí našeho spádového území," říká vedoucí odboru sociálních věcí dačického městského úřadu Věra Janáková.

Podle jejích informací v tuto chvíli zbývá na Dačicku vyměnit přibližně 250 parkovacích průkazů. „Nyní jich máme vydáno sto deset, z toho většina jsou právě výměny, jen dvacet je nových," vypočítala. Problémy by podle ní nastat neměly. „Když jsme průkazy měnili v roce 2012, přibližně dvě stě jsme vyměnili za čtyři měsíce, takže i nyní by se to mělo obejít bez větších čekacích lhůt," míní.

Ti, kteří si přijdou vyměnit parkovací průkaz, tedy speciální označení vozidla, které majitele opravňuje užívat určité výhody v provozu na pozemních komunikacích, musejí doložit platnou průkazku ZTP, rozhodnutí úřadu práce o přiznání přidělení průkazu, starý parkovací průkaz, občanku a fotografii.

Kdo se nemůže osobně dostavit, po předchozí domluvě lze vše vyřídit i přímo v domácnosti žadatele.

Petra Lejtnarová