Naštěstí se nejednalo o „ostrou" událost, ale o úvodní vystoupení při oslavách 120 let založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Pak na sebe navazovaly ukázky hasební techniky, od klasického ulévání ohně vědry vody, které nahradily ruční historické stříkačky sborů z okolních obcí, dále první motorové stříkačky a na závěr byl nástup moderní cisterny. Nakonec všechny stroje vyslaly k nebi své proudy vody a vypukla bitva, která přinesla ve skutečně parném dni vítané osvěžení nejen pro účinkující.

A starosta dobrovolných hasičů v Pluhově Žďáru Václav Makovec byl nadmíru spokojený: „Potěšilo mě, že i navzdory počasí lidé přišli a bavili se, i když mohli ležet někde u vody."

Přípravy na celou slavnost trvaly dva měsíce a přispěla na ně jak obec, tak i kraj. Dopoledne u návesní nádrže se utkala v požárním útoku družstva všech místních části obce. Jak přiznal Václav Makovec, sbor ale cestou požárního sportu moc nejde. Členové sboru totiž dělají ještě i jiné sporty. „Věnujeme se především pořádání nejrůznějších akcí v obci, od plesu, přes dětský karneval a den dětí až po pouťovou zábavu. Vloni jsme zajišťovali i trhy. Také jsme opravovali průčelí kulturního domu a podobně," vypočítává hasičský starosta.

Také ale mají za sebou zásah, a to při velkém požáru hájenky v Klenovské samotě před několika lety, kde zajišťovali dopravu vody pro cisterny přímo u ohně.

Jejich chloubou je potom historická technika, kterou udržují v chodu a jezdí s ní na různá vystoupení.

Například Barbora Schaniaková je u sboru už tři roky a o práci u hasičů říká, že je skvělá. „Pomáhám jim s akcemi, ale závodní družstvo nemáme, protože nás ženských je zde málo," říká.