Proto pracovníci jindřichohradeckého stavebního odboru celou věc šetří. Původní drobná volská oka, která byla po celé střeše, nechal provozovatel zámku Vítězslav Doubrava zbourat. Na levém křídle od průčelí a uvnitř nádvoří je nahradil střešními okny. Na pravém křídle budovy, která je vidět z Hradecké ulice, vybudoval dva vikýře stejného vzhledu jako v průčelí zámku a podle slov Doubravy tam budou vystavěny další.

„Vikýře jsem musel nechat odstranit, abych zachránil zrekonstruované prostory a nevznikaly škody, kdyby začalo pršet. Firma, která střechu opravuje, mi zajistila výrobu replik původních půlkruhových oken, která byla odstraněna, protože tudy zatékalo, a tyto repliky nyní vrací na původní místa,“ uvedl Doubrava s tím, že po stranách dává úmyslně stejné vikýře jako v průčelí, i když původní byly menší.

„Majitelka zámku dodatečně požádala o stanovisko k výměně vikýřů. Přesto, že rozhodnutí dosud neobdržela, pokračuje ve stavbě, přičemž osazované vikýře neodpovídají typologii historických volských ok pro barokní zámeček,“ vysvětlil šéf jindřichohradeckého oddělení památkové péče Milan Bureš.

Z metodiky památkářů nazvané Péče o střechy historických budov rovněž vyplývá, že změny původní velikosti, tvaru a způsobu provedení historických vikýřů je nutno jednoznačně odmítnout.

„V srpnu, hned po upozornění památkářů, jsme poslali majitelce zámku paní Doubravové výzvu k zastavení prací. Dostali jsme od ní dopis, že práce zastaví, ale že musí místo zabezpečit proti dešti, aby tam nezatékalo a nedocházelo ke škodám, ale práce pokračují dál,“ uvedla pracovnice oddělení stavebního a územního řízení Romana Vlachová.