„Opravu plotu v těchto místech plánuje Národní památkový ústav v Českých Budějovicích již několik let,“ uvedla pracovnice územního odborného pracoviště Eva Jarošová.

Plot podle jejích slov pochází z doby výstavby Kasáren arcivévody Rainera v Českých Budějovicích na konci 19. století.

Objekt byl později změněn na vojenskou nemocnici. Po provedení kovářských a konzervačních prací budou díly, letos v délce 50 metrů, instalovány v Třeboni. Další etapy výměny oplocení budou pokračovat až do poloviny roku 2010.