Na Jindřichohradecku zatím dosáhla 1. povodňového stupně, tedy stavu bdělosti Nová řeka u Mláky.Jak ale ukazuje graf Českého hydrometeorologického ústavu, stav hladiny je zatím setrvalý.

Také hladina Dyje stoupá, ale první povodňový stupeň dosáhla zatím na Rakouské straně.

Vývoj situace na  Nové řece u Mláky.