Z třeboňských lázní se ztratil senior, který se dopoledne vydal na procházku. Prostřednictvím nového varovného signálu se v krátké chvíli obyvatelé města dozvěděli, že po něm policisté pátrají a lidé mohou pomoci. To byl případ využití nového varovného a výstražného systému. Vznikl nejenom kvůli povodním, ale i dalším možným krizovým událostem.

Podle mluvčí třeboňského městského úřaduJitky Bednářovébylo záměrem vybudovat nový systém tak, aby bylo možné předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době před vznikem a v průběhu mimořádných událostí. „Systém přispěje ke snížení materiálních škod a chrání lidské zdraví a životy. Bude sloužit k předávání verbálních zpráv a varovných signálů," uvedla.

Požadavky na jeho vybudování podle místostarosty městaZdeňka Mrázevzešly z povodňových zkušeností v letech 2002 a 2006. „Nový varovný a výstražný systém byl dokončen a předán na konci července. Součástí je také digitální povodňový plán, který bude hotový teď v září," doplnil Zdeněk Mráz.

Součástí varovného systému je také 129 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení v Třeboni, Staré a Nové Hlíně a na Holičkách, tedy v lokalitách, které jsou ohroženy povodní. V rámci akce podpořené Evropskou unií bylo vytvořeno také pět hlásných profilů, kde se měří výška hladiny. Celkové náklady činí 2,6 milionu korun, přičemž dotace evropského Fondu soudržnosti je 2,2 milionu a příspěvek Státního fondu životního prostředí 130 tisíc. Zbytek šel z rozpočtu města.