Poté má společnost míst dostatek údajů k tomu, aby mohla výběr vybraných míst zúžit. Jednou z lokalit je Čihadlo, nacházející se na Jindřichohradecku poblíž Lodhéřova, Světců, Pluhova Žďáru a Deštné. Velikost dotčeného území má rozlohu zhruba 26 kilometrů čtverečních. Nalézají se v něm význačné vodní zdroje pro okolní obce.

Tuto sobotu, 27. dubna, se obyvatelé obcí připojí k pátému ročníku celostátní akce Den proti úložišti. Ve 13 hodin se na náměstí uskuteční shromáždění, jehož účastníci se vydají na pochod pod Deštenskou horu k místům, kde by jaderný odpad v budoucnu mohl být uložen. „Připomeneme si, jak moc jsou místní občané závislí na vodních zdrojích v území a riziko narušení jejich stability případnými průzkumnými vrty,“ uvedl Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru.

Zdeněk Leitner ze spolku Za Radouň krásnější řekl: „Poslední suché roky nám připomněly, jak vzácná voda je. Zvažovat budování úložiště jaderného odpadu v místech, odkud většina z nás vodu získává, je obrovské riziko a nezodpovědnost.“

Podle jejich dalších slov se ukazuje, že hlasy místních mají svou váhu a nemohou být ignorovány. Soudí tak proto, že ke zmíněnému zúžení počtu lokalit (z devíti na čtyři) mělo dojít už na začátku letošního roku. Odpůrci úložiště dlouhodobě kritizovali netransparentnost jednání a také fakt, že lokality není možné porovnávat proto, že o každém místě má SÚRAO jiné množství dat. Rada SÚRAO návrh na zúžení počtu lokalit zamítla a došlo také k výměně na postu ředitele společnosti. Nový ředitel, Jan Prachař, slíbil obcím větší informovanost a možnost zapojení se.

Další plány SÚRAO
- Do poloviny roku 2019: projednání záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality se zástupci veřejnosti a následné předání do legislativního procesu
- červenec 2019: získání dat z dodatečných měření a jejich interpretace
- podzim 2019: odborná diskuze a veřejné projednání hodnocení (bezpečnost, technická proveditelnost a vliv na životní prostředí
- prosinec 2019: zveřejnění priorit plánu výzkumu a vývoje