Starostou obce už je patnáct let. Největší úkol, se kterým by chtěl ještě alespoň začít, je vybudování vodovodu a splaškové kanalizace. V obci sledovali také daňový propad, který činí asi jednu pětinu obecního rozpočtu, což je značná ztráta. Starosta by uvítal větší zájem občanů o dění v obci.

Letos vyprší vaše volební období, jak byste ho zhodnotil? Jak dlouho jste starostou?
Na tuto otázku by měli odpovědět občané obce. Nechci se nějak vychloubat, ale myslím si, že těch patnáct let co jsem starostou se toho určitě dost vybudovalo. Jsou určité věci, které se také nepovedlo uskutečnit, ale těch je méně a jsou menšího rozsahu. Co se stále nedaří, je stmelení občanů, jejich zájem o věci obecné, ale i společenské a kulturní. Celkově jsem za toto celé období však spokojen.

Za dobu vašeho působení jste se jistě snažil vykonat pro občany co nejvíce. Jaké akce byly podle vás nejdůležitější a nejpřínosnější?
V první řadě to bylo rozparcelování obecních pozemků na stavební parcely, aby se obec mohla rozrůstat. To znamená, že jsme si tímto vylepšili i finančně svůj obecní rozpočet. Když jsme chtěli, aby lidé začali stavět, museli jsme realizovat potřebné sítě. Stavba plynovodu byla nutná, a to i pro ostatní občany a firmy, které u nás sídlí. Většinou staví mladí lidé, to znamená, že mají nebo budou mít děti. Z toho důvodu jsme postavili malý sportovní areál s dětským hřištěm, které se každým rokem doplňuje nějakým herním prvkem.

Kdybyste měl možnost dále setrvat ve funkci starosty, jaké akce byste chtěl ještě dokončit nebo zrealizovat?
Před obcí stojí důležitý úkol, a to vystavět splaškovou kanalizaci a vodovod. V současné době máme podané žádosti na dotaci ze Státního zemědělského investičního fondu. V březnu se dozvíme, jak jsme byli se žádostí úspěšní. Znamená to, že tuto poslední akci bych rád pro obec zrealizoval nebo alespoň v tomto roce zahájil.

Budete opět kandidovat v letošních podzimních komunálních volbách?
Jsem rozhodnutý, že kandidovat do zastupitelstva obce pravděpodobně budu. Ucházet se o místo starosty už nehodlám. Jsem ve funkci patnáct let, a proto je potřeba uvolnit místo a zvolit do čela obce mladšího a čilejšího starostu, který život v obci oživí.

Zažil jste za dobu svého působení také nějaké nezdary nebo stížnosti?
To je jasné, protože bez nějakých konfliktů by starostování bylo jednotvárné. Pokud k nějakým nezdarům a stížnostem došlo, tak to byly problémy s jednotlivými lidmi, které jsem se snažil z mé strany řešit v klidu.

Pokud byste v letošních volbách nebyl znovu zvolen, čemu se budete dále věnovat?
Už nejsem nejmladší, tak bych si rád bezstarostně odpočinul. Vlastním větší statek, ten potřebuje stálou údržbu a také les bych rád dal do pořádku.

Máte ve vaší obci nějaký hlavní problém, který vás trápí, a na který byste chtěl upozornit? Jak jste na tom ve vaší obci s nezaměstnaností?
Jak už jsem uvedl, hlavní problém je výstavba splaškové kanalizace a získání dotace na tuto akci. Nezaměstnanost většinou u nás nebývá, pouze v zimním období jsou tu jeden nebo dva občané.

Přibývá u vás také mladých lidí nebo populace ve vaší obci spíše stárne?
Ze stárnutí populace u nás v dohledné době starosti nemáme. Jak jsem se v úvodu zmínil, stavební parcely, které byly připraveny, už jsou zastavěny. Zbývá ještě asi 40 parcel západně od obce, které jsou soukromé. Z toho vyplývá, že mladých lidí v obci ještě přibude.

V loňském roce přidělal většině starostů vrásky takzvaný chodníkový zákon. Jak jste se s úklidem chodníků vypořádali ve vaší obci?
Tento chodníkový zákon se naší obce netýká, protože chodníky zatím nemáme. Jsem toho názoru, že lidé by měli, pokud mohou, obci s uklízením chodníků pomoci a nečekat, až je obec požádá.

Daňový propad zaznamenali snad ve všech obcích a městech, jak velký byl u vás?
Každý měsíc ve výpisu z banky jsme zjišťovali úbytek financí. Celkově je třeba říci, že je to asi jedna pětina ročního rozpočtu. Pro nás je tato ztráta značná.