Až do pěti hodin odpoledne pondělí 7. ledna mohou na podatelnu městského úřadu zasílat své nabídky ti, kteří by měli zájem o provozování restaurace Střelnice. Tu totiž opouští její stávající nájemce. Radní města na své poslední prosincové schůzi schválili zveřejnění záměru pronájmu podniku.

„V současné době neleží na stole žádný plán na rekonstrukci kulturního domu, a proto jsme se rozhodli vypsat nabídku nájmu,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Nebytové prostory restaurace získá nový nájemce bez vnitřního vybavení. Omezené jsou případné další stavební úpravy vnitřních prostor restaurace, novému nájemci je totiž musí písemně schválit městský úřad. Financování veškerých takových úprav půjde pouze za nájemcem.

Nový nájem je na dobu určitou, do konce roku 2023. Nabídka nájemného zaslaná na městský úřad musí činit nejméně 44 127 korun měsíčně. Více informací je k nalezení na úřední desce města, případě k doptání na odboru správy majetku města.