Zájemci si mohou tento den poradnu nejen prohlédnout, ale také si vyzkoušet pohybovat se v prostoru jen s pomocí slepecké holi.

Centrum bude otevřené každé pondělí od 9 do 17 hodin v prostorách panelového domu na okraji sídliště Hvězdárna, v ulici Na Točně. Lidé s kombinovaným sluchově zrakovým postižením tady najdou pomoc při výběru kompenzačních pomůcek či radu v oblasti sociálně právní.

„Ve zbývající pracovní dny nabízí služby terénní sociální pracovník. Může hluchoslepou osobu naučit samostatně se pohybovat ve svém okolí či tlumočit při jednání na úřadě nebo u lékaře,“ informovala terénní sociální pracovnice Eva Paulíková z občanského sdružení LORM, které poradnu zřizuje.