Ve středu radní projednávali žádosti obou znesvářených klubů o poskytnutí mimořádné dotace. K té se HC Střelci i KLH Vajgar uchýlily poté, kdy pro ně zastupitelstvo ani napodruhé neschválilo finanční příspěvek v řádném grantu.

A jejich požadavky nejsou zrovna skromné. Součet částek, které po městě požadují, dokonce o milion korun překročil výši původní dotace alokované v grantu.

Jak ale informoval starosta města Stanislav Mrvka, rada města nároky hokejistů značně zredukovala. „Obě žádosti dohromady představovaly zhruba dva a půl milionu korun. Radní však doporučili zastupitelstvu pouze to, co již dříve vyplynulo z grantových žádostí. Náš názor je v tomto konzistentní, teď už bude záležet na zastupitelích," uvedl.

Ti by měli o mimořádných dotacích pro hokejisty rozhodovat ještě na svém posledním jednání před prázdninami, které se jako obvykle koná poslední středu v měsíci.

Zda však tyto peníze skutečně posvětí, se nejeví jako příliš pravděpodobné. Tohoto mínění je i jeden z členů zastupitelského sboru a zároveň předseda finančního výboru Jiří Pravda.

„Berme to logicky, jestliže se dvakrát tu věc v takovém znění nepodařilo schválit, musel by přijít nějaký zásadní zlom. Například to, že by se kluby mezi sebou dohodly. Já osobně však o ničem takovém nevím. Do hlavy samozřejmě jednotlivým zastupitelům nevidím, ale neznám důvod, proč by měli najednou hlasovat jinak," míní Jiří Pravda.