„Slavonický hotel Esek chátrá již dlouho. Podnikatelský záměr jeho vlastníků, kteří chtěli změnit objekt bývalé roty pohraniční stráže na prosperující hotel, skončil před lety krachem. Stavba byla opakovaně nabízena v exekuci k prodeji, ale vzhledem k přemrštěným požadavkům věřitelů hotel nikdo nekoupil,“ uvedl Libor Karásek. V nedávném čase se však hotel stal také životu nebezpečným, protože dál chátrá.

„Poté, co se před několika dny zřítila jižní část stavby, je zřejmě o jejím dalším osudu rozhodnuto a věřitelé přijdou zkrátka. Otázkou zůstává, kdo ponese náklady na zabezpečovací práce a na následné odstranění stavby. Ze zákona je toto povinen zajistit vlastník. Pokud své povinnosti neplní, lze práce provést na náklady obce, která pak dlužnou částku po vlastníkovi vymáhá. Ovšem, kde nic není . . .,“pokračoval Libor Karásek.

Majiteli ruiny jsou dle evidence katastru nemovitostí stále dva podnikatelé, kteří díky exekuci již dlouhodobě nedisponují žádnými prostředky, které by mohli do oprav stavby vložit.

„Nyní navíc jeden z vlastníků zemřel. V případě, že se dědici zadluženého dědictví vzdají, stane se zřejmě novým spoluvlastníkem stavby stát. Ten by byl již schopný nařízené práce zajistit. Každopádně se nebude jednat o jednoduchou kauzu,“ vysvětlil Libor Karásek a dále dodal, že pozemky vlastní město. Jeden z pozemků u bývalého hotelu měl ještě do nedávné doby pronajatý jeden podnikatel na skladování stavebního materiálu. Podle stavebního odboru slavonického městského úřadu však byl již pronájem zrušen. Budova však zůstává pro okolí nebezpečnou.